Mälarö Jazz sänds på lördagar mellan 13:00 - 15:00 (repris under påföljande vecka via Program och Repriser och klicka på programmet).

Radioserien Mälarö Jazz startades av ett antal jazzfantaster på Ekerö, varav två fortfarande medverkar. Det allra första programmet sändes i november 1989. Syftet då som nu är att förmedla jazzmusik, vilket var och är en bristvara i etern.

För närvarande alternerar fyra programvärdar som spelar favoritskivor hämtade alltifrån jazzhistoriens tidiga år på 1910-talet till nyinspelad musik. Variationen är alltså mycket stor. Ibland inviteras gäster, vilket ger ytterligare bredd åt innehållet.

Ett populärt, stående inslag i programmen är Gisseplattan, en tävling där alla lyssnare inbjuds att ringa in svar på en dagsaktuell fråga med jazzmusikaliskt innehåll och har möjlighet att vinna ett pris.

Sändningsuppehåll mellan midsommar och ca. tredje veckan i augusti samt över jul och nyår.

Lördagen den 19 april 2014 sändes det 1000:e programmet.

Lördagen den 22 november 2014 firades 25-års jubileum med öppet hus.

Lördagen den 24 september 2016 sändes det 1100:e programmet.

Efter hösten 2017 har 1155 program sänts och ca. 23 730 skivor spelats.


Aktuella programvärdar våren 2018 är:

Lennart Elworth (med sedan starten 1989 så när som på ett uppehåll på några år)
Lennart Odlinder  (med sedan starten 1989)
Tommy Ollmark (Bilden till höger, med sedan 1995.)
Jan Gunnar Stolpe  (med sedan 2000)