Bästa medlemmar i Radio Viking 101,4 Supporterklubb!

Radio Viking 101,4 har sedan 1994 haft ett samarbete med en extern förening som av Radio Viking 101,4 tilldelats rättigheten att driva en supporterklubb för Radio Viking 101,4. Den externa föreningen kallas här ”Supporterklubben”.

Syftet för Radio Viking 101,4 att samarbeta med ”Supporterklubben” är att:

 1. närma sig ett urval av våra lyssnare för att få återkoppling på vårt utbud.
 2. skapa mötesplatser/event där medlemmarna i ”Supporterklubben” kan träffas.
 3. kunna inskaffa förmåner till medlemmarna genom andra samarbetspartners till Radio Viking 101,4.
 4. huvuddelen av medlemmarnas avgifter ska tillfalla verksamheten att driva Radio Viking 101,4.

Radio Viking 101,4 drivs ideellt och hanteras av tre styrelser.

 1. Mälaröarnas Närradioförening – innehar sändningstillstånd.
 2. Radio Viking Radio/TV Reklam Aktiebolag – äger och hanterar all teknik samt fakturerar annonsörer för radioreklam som sänds av Radio Viking 101,4.
 3. Musik & Kultur från Mälaröarna – Radio Viking 101,4 – sköter och samordnar programverksamhet.

Våra tre styrelser är förbundna i samarbete och rapporterar ekonomi samt verksamhet internt mellan styrelser samt till alla programledare, tekniker och administratörer.

I vår strävan att kunna vara 100% transparent gentemot alla engagerade i Radio Viking 101,4 så har vi naturligtvis också ställt krav på alla våra samarbetspartners. Så även på ”Supporterklubben”.

Radio Viking 101,4 ledningsgrupp har under flera möten med ”Supporterklubben” de senaste åren påtalat att vi vill intensifiera samarbetet genom att öka incitamentet för medlemskapet.

Vi har erbjudit oss att hjälpa till med att:

 • administrera information till medlemmarna.
 • administrera bokföring.
 • skaffa medlemsförmåner i form av rabatter hos några av våra annonsörer.
 • administrera marknadsföring i syfte att öka medlemskap.
 • skapa event där medlemmarna kan träffas. 

Styrelsen för ”Supporterklubben” har vid varje möte visat intresse för våra förslag och bett att få återkomma efter ”samtal inom styrelse och med medlemmar”.

Styrelsen för ”Supporterklubben” har inte responderat för att visa intresse att gå vår vilja till mötes.

Av den anledningen har Radio Viking 101,4 valt att avsluta samarbetet med ”Supporterklubben”.

Enligt vår mening har ”Supporterklubben” inte heller hanterat den ekonomiska delen på det sätt som menats när överenskommelsen om samarbete träffats.

Det finns ännu inget beslut hos Radio Viking 101,4 att starta en liknande verksamhet.

Med vänliga hälsningar

Radio Viking 101,4